CainAman27

Материал из IrkutskWiki
Версия от 05:53, 5 мая 2012; CainAman27 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Още веднъж през тази година, по подобие на модела през 2011 г. тестът за матурата по български език и литература ще е окончателно оформен много рано сутринта преди изпита. Тази предпазна мярка се предприема, защото през 2010 г. трите теми за изпита изтекоха предварително по време на брайлирането на материалите, а после последваха и уволнения на двама чиновници от министерството. Впоследствие пък чиновникът беше въстановен на работа. В създаването на теста вече участват журналисти и експерти от министерството. Тестът е разделен на сегменти. По този начин се определя сложността на изпита. Според МО тази методика няма да бъде променяна скоро и така ще бъде организиран и изпита за матура 2013 по БЕЛ.

изпит БЕЛ

Един от елементите, да речем, е последният 41 въпрос, който е създаване на аргументативен текст или есе. За него има 30 различни теми, като само една от тях ще бъде избрана. Друг раздел на теста по Български Език и Литература се формира от пунктуационните въпроси. Това позволява от тях също на случаен принцип да бъде избиран само един вариант. Така сегмент по сегмент рано сутринта ще бъде оформен тестът.

матура по БЕЛ

Чрез имейли той ще бъде изпратен до училищата, които ще го разпечатат. Също сутринта обаче същият този тест трябва да e изпратен до училищата за незрящи деца, където ще бъде и брайлиран. Това е новият вариант в организацията на матурата, който не пзоволява да се стигне до изтичане на информация. Всичко това изисква много организационна работа в много кратки срокове, защото в 8 часа сутринта учениците трябва да получат теста си. През тази година няма промяна в регламента при провеждане на държавния зрелостен изпит по БЕЛ.

матура по БЕЛ

Матурата се състои от четиридесет и един въпроса, като последният въпрос ще се изтегли от 30 възможни теми. Зрелостниците отново ще могат да създадат аргументативен текст под формата на есе или на интерпретативно съчинение върху откъс от изучавана литературна творба. Продължителността за решаване на матурата ще е четири часа. А точкуването става така - 70 точки се дават за вярно решени текстови задачи и тридесет за аргументативен текст.