MoriaWitcher597

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Fizyka

fizyka - Elektrony swobodne - gaz elektronowy. Wykorzystanie własności i praw gazu doskonałego do opisania niektórych właściwości elektronów swobodnych. fizyka - Metalowa kulka o promieniu r ma ładunek elektryczny Q. Kulka znajduje się w próżni. Obliczyć potencjał elektryczny w odległości r od środka kulki. Pole magnetyczne działa na cząstkę naładowaną poruszającą się w tym polu pod kątem różnym od zera i od 180 stopni. Prędkość cząstki musi mieć składową prostopadła do indukcji kierunku pola magnetycznego. Z działa o masie M=1000kg wystrzelono pocisk o masie m=1kg. W chwili wylotu z lufy pocisk ma prędkość o wartości 400 metrów na sekundę. Działo ulega odrzuceniu w przeciwną stronę niż leci pocisk.Obliczyć szybkość odrzutu działa - szybkość chwilową w momencie, gdy pocisk opuszcza lufę. Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej fizyka - Rowerzysta wybrał się na przejażdżkę o długości całej trasy równej s=32,0km. Cały przejazd zajął mu czas t=2 godziny i 10 minut.