Adnansahin

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Adnan Şahin ktidarların sorumsuzca ve keyfice kamu mâliyesi araçlarım kullanması mutlaka önlenmelidir. Bunun yolu, özellikle sorumluluk sahibi, ahlaki değer ve erdemlere sahip politikacıların seçilip işbaşına getirilmesinde aranmalıdır.

İyi bir devlet için şüphesiz iyi yöneticilere ihtiyaç vardır. Ancak bununla beraber asıl önemli olan devlet yönetiminde oyunun kurallarının oluşturulmasıdır.adnan şahin ve Malatya Haber Malatya Haberleri ve Malatya Haber işlemleri Adnan Şahin Mali disiplin, kamu mâliyesinde gelirler ve giderler arasında bir dengenin olması anlamına gelmektedir. Mali disiplin, mali sorumluluk ahlakının bir gereğidir. Mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakı maalesef gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlamıştır.Friendfeed Sağlık Turizmi Sağlık Turizmi